ภาพตัดขวางของเส้นใย

Go down

ภาพตัดขวางของเส้นใย

ตั้งหัวข้อ  52145 TCE**5 on Wed Jul 14, 2010 1:04 pm

ภาพตัดขวางของเส้นใยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆเช่น โครงสร้างภายใน ชนิดของเซลลูโลส
สิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้เส้นใยมีลักษณะต่างกัน เช่น เส้นใยฝ้ายจะมีลักษณะ
ภาพตัดขวางกลม มีความมันวาวสูง ส่วนเส้นใยขนสัตว์จะเป็นเหมือนหน่อไม้ ทำให้มีขนพองฟูมาก ดังรูป


http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2&imgurl=http://www.mtec.or.th/laboratory/textiles/images/stories/fiber_01max.jpg&imgrefurl=http://www.mtec.or.th/laboratory/textiles/index.php/knowlegde/18--fibers&usg=__EFu8jv8T7duO5S7cxI9RpLq1rec=&h=406&w=696&sz=28&hl=th&um=1&itbs=1&tbnid=ivR5h_K_KPgoNM:&tbnh=81&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25A2%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&um=1&sa=X&tbs=isch:1&start=0#tbnid=ivR5h_K_KPgoNM&start=0นางสาวนภัทรตรี นิลสนธิ รหัส 115210452020-8 กลุ่ม 52145TCE
avatar
52145 TCE**5

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 14/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ