การบ้านครั้งที่ 1 เรื่องความมันเงาของเส้นใย และผ้า

Go down

การบ้านครั้งที่ 1 เรื่องความมันเงาของเส้นใย และผ้า

ตั้งหัวข้อ  drapichart on Mon Jun 20, 2011 7:32 pm

จงบอกภาพตัดขวางแบบใดที่มีความมันเงามากที่สุด สำหรับเส้นใย และสำหรับผ้า (อย่าก๊อปปี้จากเว็บอื่นๆ มา กรุณาตอบตามความเข้าใจตัวเอง)
avatar
drapichart
Admin

จำนวนข้อความ : 58
Join date : 27/01/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายพนา ควรสงวน 115310452216-0 [53145TFE]

ตั้งหัวข้อ  kornkungzaaa on Mon Jun 27, 2011 7:15 pm

เส้นใย Nylon,Polyester,Lyocell Very Happy


เนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

สำหรับผ้าWink


ความมันเงาของผ้าจะขึ้นอยู่กับเส้นใยที่นำมาใช้ว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดและมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน
...เช่นผ้าที่ทำจากเส้นใยไหมจะมีความมันเงาสูงเพราะภาพตัดขวางของเส้นใยไหมมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมมนทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากและไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความละเอียดและความยาวสูงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผ้าไหมมีความเป็นมันเงาสูงกว่าผ้าชนิดอื่น

ลักษณะภาพตัดขวางของเส้นใยไหม

Very Happy


Cradit : พนา ควรสงวน {KORNz}
avatar
kornkungzaaa

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายชาตรี สาริกา รหัส 115310452233-5 กลุ่ม TFE 53145

ตั้งหัวข้อ  chatree sarika on Mon Jun 27, 2011 7:51 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

chatree sarika

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายสิวะวัฒน์ จันทร์มณี รหัส 115310452218-6 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  man on Mon Jun 27, 2011 7:52 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

man

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นางสาวภุมรินทร์ บาลี รหัส115310452217-8 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  poommarin on Mon Jun 27, 2011 7:56 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

poommarin

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายพงศ์สุวรรณ ชมชื่น รหัส 115310452215-2 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  pongsuwan on Mon Jun 27, 2011 7:58 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

pongsuwan

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายสหรัฐ บุญเสือ รหัส 115310452234-3 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  saharat on Mon Jun 27, 2011 7:58 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

saharat

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นาย ปริญญา บุญแก้วอมร รหัส 115310452219-4 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  parinya on Mon Jun 27, 2011 9:54 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

parinya

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นางสาว พัชรา วันมา รหัส 115310452238-4 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  pachara wanma on Mon Jun 27, 2011 10:16 pm

ภาพตัดขวางที่มันเงาที่สุดคือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

ถ้าเป็นผ้า จะเป็นผ้าไหมที่มันเงาที่สุด เนื่องจากเส้นใยของผ้าใหม่เป็นเส้นใยที่มีลักษณะผิวหน้าเรียบและยาวต่อเนื่อง

ถ้าเป็นเส้นใย ที่มันเงาสูงเพราะเส้นใยเป็นลักษณะกลมผิวเรียบ ทำให้มีมุมตกกระทบของแสงเลยทำให้มีความมันเงาสูง ถ้าเป็นเส้นใยที่ผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำเพราะมีการตกกระทบของแสงได้น้อย

ความแตกต่างของลักษณะรูปร่างหน้าตัดของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากการสร้างเซลลูโลสในขณะเติบโต เช่นเส้นใยไหมที่มีความมันเงาที่สุด เพราะการฉีดเส้นใยของไหม เลยส่งผลถึงการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ที่จะสร้างหน้าตัดแบบวงกลมผิวเรียบโดยการฉีด ส่วนหน้าตัดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูในหัวฉีดนั้นเองBy น้องแม๊วไฟเบอร์ อ่าน สรุป และทำความเข้าใจจากเวป(ที่เพื่อนๆหามา)


แก้ไขล่าสุดโดย pachara wanma เมื่อ Mon Jun 27, 2011 11:06 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
pachara wanma

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นาย ศุภศิษฐ์อิสาน 115310452206-1 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  toffee_fiber on Mon Jun 27, 2011 10:29 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูในหัวฉีด
avatar
toffee_fiber

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นางสาวสุจิตรา ปิ่นพัฒนพงศ์ 115310452206-1 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  sujitta on Mon Jun 27, 2011 11:19 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

เป็นผ้าไหมที่มีความมันวาวสูง เพราะ เส้นใยของไหมมีลักษณะผิวหน้าเรียบและเป็นเส้นใยที่ยาวต่อเนื่อง


เป็นเส้นใยจะเป็นไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเพราะ เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบเมื่อมีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแต่ถ้าเป็นเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูในหัวฉีด

sujitta

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายพิชญ ราตรี รหัส 115310452208-7 กลุ่ม TFE 53145

ตั้งหัวข้อ  Pitchaya on Mon Jun 27, 2011 11:20 pm

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูในหัวฉีด

Pitchaya

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายรุ่งสวัสดิ์ มันมณี รหัส 115310452232-7 [TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  rungsawat munmanee on Tue Jun 28, 2011 12:01 am

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

rungsawat munmanee

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 27/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

นายเจตรัตน์ บุญมีรัตนโยธิน รหัส 115310452230-1[TFE 53145]

ตั้งหัวข้อ  jatarat off on Tue Jun 28, 2011 12:25 am

ภาพตัดขวางที่มีความมันเงามากที่สุด คือ ภาพตัดขวางวงกลมผิวเรียบ

สำหรับผ้า
ผ้าไหมมีความมันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament)

สำหรับเส้นใย
เส้นใยไนลอน มีความมันวาวสูงสุดเนื่องจาก เส้นใยมีลักษณะกลมผิวเรียบทำให้มีมุมตกกระทบของแสงมากทำให้มีความมันเงาสูงแตกต่างจากเส้นใยที่มีผิวหยาบจะมีความมันเงาต่ำ

ความแตกต่างของรูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติ เกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเติบโต เช่นในเส้นใยฝ้าย หรือการกระบวนการสร้างโปรตีนในสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หรือรูปร่างของช่อง (orifice) ในตัวไหมที่ทำหน้าที่ฉีดเส้นใยไหมออกมา สำหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างของหน้าตัดของเส้นใยขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูใน หัวฉีด

jatarat off

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 28/06/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ